FeRaCat

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031  A quina gamma de freqüències corresponen les ones decamèriques (HF)?
 A.- 3 a 30 KHz
 B.- 300 a 3.000 KHz
 C.- 3 a 30 MHz
 D.- 300 a 3.000 MHz

032  Quina de les següents abreviatures del codi Q indica que disminueixi la potència?
 A.- QRP.
 B.- QRI.
 C.- QRH.
 D.- QSA.

033  Entre les abreviatures més usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba GM, que significa:
 A.- Bon treball
 B.- Número
 C.- Bona nit
 D.- Bon dia

034  A quina banda de les esmentades es permet el funcionament de radiobalises?
 A.- 87,5 -107 MHz sense limitació de potència.
 B.- 26,960 - 27,410 MHz.
 C.- 144 -146 MHz.
 D.- 87,5 -108 MHz amb potència màxima de 10 mW.

035  Com es lletreja la paraula MOD
 A.- Miko, Oscar, Delta
 B.- Mini, Ostra, Dubte
 C.- Mike, Oscar, Dubte
 D.- Mike, Oscar, Delta