FeRaCat

Member associations

  • Ràdio Club Barcelona (20/06/2013)
  • Unió de Radioaficionats de Catalunya EA3 (20/06/2013)
  • Unió de Radioaficionats de Sabadell (20/06/2013)
  • Ràdio Club Sabadell (12/01/2017)
  • Associació d'estudiants EUROAVIA Terrassa (ETSEIAT) (12/01/2017)
  • Mike Delta Victor Dx Group (__/__/2018)
  • Associació de Radioaficionats Club Baells (02/06/2023)
  • Grup 27 Mont Caro Ràdio (06/06/2023)
  • ...